Åre kyrka – en medeltida stenkyrka

Knappt 100 år efter det att Östman Gudfasts son på Frösön lät kristna Jämtland byggde bönderna i Åre socken tillsammans en kyrka på 1100-talet. Åre kyrka placerades mitt emellan Åresjön och Tottens by. I takt med en stadig befolkningstillväxt byggdes kyrkan ut men trots en stark prägel från 1700-talet ger Åre gamla kyrka fortfarande intrycket av en medeltida stenkyrka – den enda i Skandinaviens fjällvärld.

Åre gamla kyrka – ett vackert kulturarv

Utöver kopplingen till kristnandet av Jämtland kan Åre kyrkas bygge även ha påverkats av pilgrimstrafiken och de många pilgrimer som gick genom Åredalen för att nå sitt pilgrimsmål, St Olavs grav i Nidaros. Nidaros är nuvarande Trondheim på andra sidan gränsen i Norge och trafiken tilltog efter kungens död vid slaget i Stiklestad år 1030, eftersom ryktet spred sig om att under kunde ske vid hans grav. Pilgrimerna uppskattade säkerligen att det fanns en kyrka längs deras pilgrimsväg att utföra sina böner i.

Under 1700-talet hade befolkningen växt så mycket att man dubblade kyrkans längd och byggde den interiör som vi kan se fortfarande idag. Trots en stark prägel från 1700-talet ger Åre gamla kyrka fortfarande intrycket av en medeltida stenkyrka – den enda i Skandinaviens fjällvärld.

I kyrkan finns en träskulptur av St Olav, men istället för krona har skulpturen en karolinerhatt av trä på huvudet. Det sägs att kronan stulits vid något tillfälle och att en soldat som deltog i Armfeldts karolinermarsch 1718-1719 försåg kungen med det som han ansåg vara en värdig huvudbonad.

Titta gärna närmare på dopfunten som föreställer en pelikan som sticker sig själv i bröstet för att ge mat åt sina ungar. I folktron symboliserade pelikanen den yttersta uppoffringen eftersom man antog att den med sin näbb rev upp blod från bröstet för att mata sina ungar, en symbol för att kristus övertog alla våra synder och lät sig straffas med korsfästelsen.

När socknens befolkning fortsatte att växa byggdes sedan under 1800-talets senare del en än större kyrka i Duved med så mycket som 900 sittplatser. Därmed blev kyrkan i Åre ”gamla kyrkan”.

Läs mer om Östman Gudfasts son och kristnandet av Jämtland »

Se filmen om Åres historia
Skip to content