fbpx

Renar i fjällvärlden

Renar var pionjärer i inlandsisens fotspår. Genom tusentals år har de anpassats till nordiska fjällområden. Renarnas ihåliga pälsstrån isolerar mot kyla och förmågan att tillgodogöra sig lav som föda är speciell. Renen är en symbol på ett liv i harmoni med naturen och för gränsfjällen mellan Norge och Sverige.

Renar som symboler på ett liv i harmoni med naturen

Vildrenarna försvann från de svenska fjällen vid 1900-talets början, men i delar av Norge finns fortfarande en vild renstam. Samerna har sedan lång tid levt i gemenskap med renarna som delvis vant sig vid människan. Men renens uråldriga behov att ströva fritt och beta ostört finns fortfarande kvar och det kräver förståelse och hänsyn från oss gäster i renens rike.

I flock är renar trygga. Betrakta gärna dessa vackra djur, men ge dem utrymme att beta ifred. Drar flocken sig undan, då har du kommit för nära. Särskilt störningskänsliga är renar under kalvningsperioden i april-maj. Även när stora renhjordarna samlats måste extra hänsyn visas så de inte sprids. Lösa hundar tolkar renarna ofta som hot, vilket kan skapa panik.

Renar är det samiska samhällets viktigaste kulturbärare och resurs. Den har varit pack- och dragdjur. Dess päls och skinn har gett värme och kläder. De slitstarka hornen används i bruksföremål och smycken. Renköttet är en stomme i samisk mattradition, en delikatess som rekommenderas. Det sägs finnas ett gammalt löfte mellan samerna och renen – att de ska ta hand om varandra i all tid.

Värt att veta om renar

 1. Det finns tre typer av renar i Skandinavien: Vildren, Fjällren och Skogsren.
 2. Renarna är de enda hjortdjuren där hornkrona pryder både hane och hona.
 3. Sommarens mygg gör att renarna söker sig högt upp i terrängen.
 4. Renar är duktiga simmare.
 5. Det främsta sinnet hos renar är luktsinnet.
 6. I augusti sprids renarna över stora områden när de letar föda.
 7. En vit ren symboliserar lycka.
 8. Det finns ca 500 000 renar i Sverige och Norge.
 9. Det finns ca 47 000 renar i Jämtland Härjedalen
 10. Det finns 11 samebyar i Jämtland Härjedalen
 11. Det finns 396 renägare i Jämtland Härjedalen, samlade i 119 företag huvudsakligen sysselsatta med renäring (2019)

5 tips som förlänger mötet med en ren

 1. I kikare kan du betrakta renar varsamt på avstånd.
 2. Undvik att gå rakt mot dem.
 3. Ju tystare du är desto lugnare är djuren.
 4. Håll alltid hundar kopplade.
 5. När större flockar är i rörelse. Sätt dig ner, betrakta och njut.

Värna om renar & fjällområden

Renar har i årtusenden lärt sig leva med att hantera överlevnadshoten från naturliga element. Men i takt med att de mänskliga aktiviteterna ökat, trängs renarna mer och mer undan från sina naturliga betesmarker.

Turismutvecklingen har inte varit helt lätt och utan konflikter. En ökad mängd människor i fjället och ett ökat antal leder, begränsar renens möjlighet att beta i lugn och ro. Utvecklingen av turistaktiviteter och arrangemang kan ibland oroa renarna ytterligare. Fritidshus i betesområden tränger undan renen. Modern infrastruktur med vägar och järnvägar har medfört ökad tillgänglighet för gäster men de hindrar även renen att röra sig fritt. Likaså har människans jakt på att utvinna energi och råvaror från naturen påverkar renens livsmiljö.

Vi vill att du som gäst ska få en fantastisk upplevelse i gränsfjällen mellan Norge och Sverige med dess fascinerande natur, djurliv och flora – en upplevelser som även innehåller förståelse och ödmjukhet inför förhållandet mellan natur, kultur och människa och vikten av att respektera och värna om våra fjällområden.

Välkommen som gäst i renens rike!

Välkommen som gäst i Renens rike

Skip to content