fbpx

Hällkonst – hällristningar & hällmålningar från stenåldern

Det är svårt att komma närmare våra forntida släktingar än när man vistas vid deras konstverk i form av hällristningar eller hällmålningar. Vad tänkte de när de satt just här i timmar för att färdigställa sina bilder? Och vad hoppades de skulle bli resultatet? Var de speciellt utvalda hällkonstnärer, eller var det upp till var och en att framställa de bilder de ville?

Hällristningar & hällmålningar

I Jämtland Härjedalen finns sju kända platser med hällristningar från stenåldern, medan det finns en i Ångermanland och två i Västerbotten. De ligger längs ett öst-västligt stråk genom Sverige. Märkligt nog finns inga ristningar norr om, eller söder om detta stråk i norra delen av Sverige. Ristningarna vid Nämforsen i Ångermanland är den mest omfattande lokalen i hela Skandinavien med sina omkring 2000 figurer. Alla de norrländska hällristningarna finns vid vatten. Hällristningarna som till största delen föreställer älgar, är bilder som har ristats eller knackats in i berghällar under forntiden och varje bild har troligen tagit lång tid att framställa.

Hällmålningarna liknar hällristningarna, men är bilder som målats direkt på berg under forntiden. Färgen som vi kan se idag är originalfärg (medan hällristningarna oftast fylls i för att göra motiven synliga). Jämtland Härjedalen har ca 30 hällmålningsplatser vilket är betydligt fler än Västernorrland och Ångermanland. Troligen är det så att vi ännu inte upptäckt alla platser. Håll gärna utkik när du vistas i närheten av lodräta bergväggar och stora stenblock i skog och mark. Färgen består troligen av rödockra blandat med någon typ av bindemedel – kanske fett, blod, urin eller saliv. Det vanligaste motivet är djurfigurer: älgar, renar, björnar och ormar. Människofigurer och geometriska motiv förekommer.

Den äldsta hällkonsten kan vara 7000 år och den yngsta drygt 3000 år. Människorna bytte boplats under året för att följa årstidsväxlingar och djurens vandringar och kanske samlades man ibland för stora gemensamma ceremonier och festligheter som rörde hällkonst på något sätt.

Det är svårt att få reda på vad bilderna föreställer och varför de skapades. Mest troligt är att bilderna på något sätt hör ihop med forntida människors trosuppfattning och ritualer. Det är upp till var och en att använda sin fantasi och göra en egen tolkning.

Hällristningar och hällmålningar är lagskyddade fornlämningar. De är känsliga och sköra bilder som våra förfäder lämnat efter sig till oss. Undvik att gå på klipphällarna och rör inte de bergsytor där hällmålningarna sitter så kan även framtida generationer njuta av bilderna.

Förutom Glösa hällristningar kan du besöka hällristningarna i Gärde (nordväst om Glösa) och hällmålningarna vid Flatruet i Härjedalen.

Hällristningarna i Gärde

I Gärdesåns dalgång, omgivna av storvuxen barrskog och mitt i den bullriga forsen finns sveriges största hällristningsälgar. De är 115 – 370 cm och hör till de äldsta och mest fascinerande av de jämtländska ristningarna. De är med stor sannolikhet äldre än 5000 år.  Vid åns ena sida finns tio mänskliga fotspår inknackade. Spåren leder fram till en älg. Kanske är det en scen från en lyckosam jakt eller kanske en schaman som antar djurform? Vid sidan finns älgspår som leder fram till en figur som skulle kunna vara en människa. Är det schamanen som återigen antar mänsklig form? Gärde by ligger i Offerdal, cirka 5 mil nordväst om Krokom. Från byn Gärde visar skyltar fram till hällristningsområdet.

Flatruets hällmålningar

Sväng av från Flatruetvägen (Sveriges högst belägna allmänna väg) vid byn Messlingen mot Ruvallen. Parkera vid fäboden Ruvallen och gå ca 2 km längs den markerade stigen fram till de 4000 år gamla målningarna av renar, älgar, människor och björnar. Totalt finns ett 30-tal figurer och bland dem något som skulle kunna vara en varg eller hund. Omgivningarna är imponerande storslagna med klippblock och vid utsikt.

Se Jamtlis film om hällmålningarna vid Flatruet.
Skip to content